Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Jít sama (I walk Alone)


Dej všechny svoje anděly stranou,
nech si všechny růže, nejsem mrtvá,
nechala jsem osten pod Tvojí postelí,
nikdy neodejdu.

Jdi a řekni světu, že jsem pořád tady,
neletěla jsem, jdu dolů,
jsi vítr, jediný zvuk,
šepot do mého srdce,
kdy naděje je roztrhaná na kusy
a nikdo Tě nemůže zachánit.

Ref.: Jdu sama,
každý krok co udělám,
jdu sama,
moje zimní bouře mne
udržuje vzhůru,
nikdy to neodchází,
když jdu sama.


jit zpět spát napořád,
daleko od Tvých bláznivin a zamčených dveří,
jsou všude kolem a budou zajišťovat,
ze nemusíš vidět v co jsem se změnila,
nikdo ti nemůže pomoct.

Ref.: Jdu sama...

Čekání v nebi,
nikdy jsem od Tebe nebyla daleko,
nepretržitě jsem cítila každý Tvůj pohyb.

Ref.: Jdu sama....

PC120114.JPG


Ztracená severská hvězda

(Last Northern Star)


Legenda říká, že když je žal silnější
než radost, severská hvězda ztrácí svoji
záři a padá na zem, kde se stane mužem.
Jedna jediná samotná osoba může pomoct.
Já jsem ten, kdo opouští stíny Tvého pokoje
v noci, jsem důvod proč nasloucháš
informujicím Tvým očím.
Když Pamela potká Apolla, hříchem pošlou slzy
andělu, ačkoliv laskavost nevyhraje.

Ref.: Ztracená severská hvězda,
v žalu hlidám Tvoji mysl,
nech démony řvát venku.

Kde se tichá místa sněhu sjednotí s oblohou,
jsem tam, čekám jak čas plyne,
zařídil jsem, aby počasí vyhovovalo tomu
jak se cítíš,
kapka deště s přáními, buduje nezocelenou
grácii.

Ref.: Ztracená....

Moje duše hoří.

Posilající vločky snu Tvoji cestou,
malující obrazy pomoct ti každý den,
jeste nevíš, že jsem tam.

Ref.: Ztracená...

Moje duše hoří

ice_5_1.jpg 

Kralování (The Reign)


Vidím vlny písku,
velký, svobodný,
další země, sny za sny,
ty žiješ, daly mi jejich křídla,
ja je roztáhl / a do široka.

Změním místo,
od mých vzpomínek,
zničených,
vytrvám a moje srdce Tě tam najde,
láska bude zářit volně,
navždy.

Sluneční záře a mesíční jas,
nadčasový příliv proudí,
čemu budu čelit, co bude moje,
bohatství a zkáza,
odvracená strana.

Tarja - promo 07 .jpg
Můj malý Phoenix (My little Phoenix)


Půvabně krouží výš,
má vítr pod jejími křídly,
a dívá se dolů na nás,
Říká:
Okradena o svoji nevinnost, nezbylo víc času k hrám, s jistotou jsem si popálila peří, ale já jsem silnejší nez plameny.

Ref.: Přichází (ona) přichází,
čekal jsem tak dlouho,
přichází, růže je zase z plamenu,
můj malý Phoenixi,

věčnost je určena v jejich očích.
Házení jiskry zpět do světa nikdy nezemře.
A já si myslím:
Ona byla okradena o svoji nevinnost, nezbylo víc času k hrám, ona je jen malé děvče, ale je silnější než plameny.

Ref.: Přichází....

Musela jsi se uzavřít do plamenů,
aby jsi viděla z čeho jsou,
musela jsi se uzavřít do plamenů,
aby jsi věděla z čeho jsi Ty.

Ref.: Přichází...

Tarja02

Zemřít zaživa (Die Alive)

 


Otevřen nocí,
veden jen pocitem,
všude kolem jsou světla,
vše je ozdravující.

Ref.: Už žádná záhuba a žádné záhady
i když čas odpadne,
já žiju moje dny každý moment
a to je památka,
nejen se zachránit a zemřít zaživa.

Ohromující, nepřekonatelná láska,
nebesa jsou jen pocit,
zpívající v mé krvi, držící mne od klečení.

Ref.: Už žádná záhuba a žádné.....

Zemřít zaživa.

Ref.: Už žádná záhuba a žádné.....

20403822.jpg

Chlapec a duch (Boy and the Ghost)

 


Ulice jsou prazdné, uvnitř je teplo,
jeho ruce se třesou,oni zamčeli dveře,
volající hlas, tazajíc se zda smí vstoupit,
vše co chtěl byla hračka,
vše co potřeboval bylo laskavé srdce,
které by ho vedlo skrze tmu,
když se jeho sny stávají divokými,

chlapec a duch, oheň není spalující,

světla odešla, velká rodinná večeře,
nevyřčená bolest, ty oči jiskří,
na jeho zmrzlé tváři, andělé volající,
tazajíc se zda smí vstoupit,
vše co chtěl byla hračka,
vše co potřeboval bylo laskavé srdce,
které by ho vedlo skrze tmu,
kde už není kam spadnout,

chlapec a duch, jeho oči jsou planoucí,

světla odešla, snový sníh,
vstávej, vstávej, tam ve sněhu je anděl,
vzhlížej, vzhílžej, je to vyděšený chlapec,
s tolikou nenávistí, tak zlými sny, mohl
videt, oni (...) klíč,
ale nikdo neviděl, nikdo neviděl,
vše co chtěl byla hračka,
vše co potřeboval bylo laskavé srdce,
které by ho vedlo skrze tmu,

chlapec a duch, když není kam jít,

kde se skrýt, ticho je spalující,
uvnitř je zima, spící vše zemře,
není kam jít, není kde se skýt,
jeho světlo odešlo.

rose4aji.jpg


Znamení pro mne (Sing for me)Začíná být težké dýchat,
temnota v mé hlavě mne děsí,
v mých ústech je malý ďábel,
píšící ohavná slova, pro Tebe ke křičení,
panenská duše, která ve mne žila,
je (...) nejistá.
Potřebuju, aby jsi zpival,

zpívej pro mne má lásko,
zpívej spravedlivě ze špatného,
tady uvnitř mé mysli, je těžké najít
pravdu, zaplňuje se to tu.
Všichni sami, Já (...) s mým strachem,
už tohle nikdy nechci,
svázal jsem sebe dole na patře
potřebuju, aby jsi zpival

zpívej pro mne má lásko,
zpívej spravedlivě ze špatného,
tady uvnitř mé mysli, je těžké najít
pravdu,

zpívej pro mne > 4x

zpívej pro mne má lásko,
zpívej, spravedlivě ze špatného,
tady uvnitř mé mysli, je těžké najít
pravdu,
zpívej pro mne má lásko,
zpívej spravedlivě ze špatného,
tady uvnitř mé mysli, je těžké najít pravdu.


wallpaper_1280x1024_03.jpg


Jed (Poison)Tvůj krutý záměr,
Tvoje krev jak led,
jeden pohled může zabít,
moje bolest, Tvoje vzrušení,
chci Tě milovat, ale raději ne,
dotkout se (nedotknout),
chci Tě obejmout, ale moje smysly,
mi říkají stop,
chci Tě políbit, ale chci to tak moc,
chci Tě ochutnat, ale Tvoje rty jsou
jedovaté.

Ref.: Jed, Ty jsi jed běžící skrze moje žíly,
Ty jsi jed, já nechci,
rozbij tato pouta.

Tvé rty, tak horké,
Tvoje pavučina, jsem chycena,
Tvá kůže, tak vlhká,
černá krajka na potu,
slyším Tě volat a jsou to jehly a
jehlice,
chci Ti ublížit, jen Tě slyšet,
křičet mé jméno,
nechci se Tě dotknout, ale jsi pod
mojí kůží, hluboko,
chci Tě políbit, ale Tvé rty jsou
otrávené

Ref.: Jed, Ty jsi jed....

Chci Tě milovat, ale raději ne,
dotknout se (nedotknout),
chci Tě obejmout, ale moje smysly
mi říkají stop,
chci Tě políbit, ale chci to tak moc,
chci Tě ochutnat, ale Tvé rty jsou
zlomyslný jed.

Nechci rozbít tato pouta,
jed, oh ne,
kolující hluboko v mých žilách,
hořící hluboko v mých žilách,
je to jed,
nechci rozbít tato pouta,
jedu.

wallpaper_1280x1024_02.jpg 

 

 

Naše velké odloučení (Our great Divide)
Tmavě modré moře mne volá,
píseň vln mne chrání,
nebesa jsou tak hluboká, není konce,
měsíc stále spí, postel z hvězd pro mne.

Jak můžu vidět skrze Tvoje oči můj osud ?
Izoluju se,
krvácíš pro mne.
Jak můžu vidět skrze Tvoje oči, že se naše
světy střetnou ?
Otevři srdce, blízko našemu velkému odloučení.

Vzdálené motllitby vyryté do kamene
Tiché světy ještě budou vyslyšeny

Jak můžu vidět skrze Tvoje oči můj osud ?
Izoluju se,
krvácíš pro mne.
Jak můžu vidět skrze Tvoje oči, že se naše
světy střetnou ?
Otevři srdce, blízko našemu velkému odloučení.

Jak můžu vidět skrze Tvoje oči můj osud ?
Izoluju se,
krvácíš pro mne.
Takže já jen plavu s přílivem skrze noc mijející Tě.
Otevři moje srdce, blízko našemu velkému odloučení

tarja_06_0657low-res.jpg

 

Ztracen a hledající (Damned and Divine)Nepomůžu Ti jestli čekáš na mne,
jsem otrok noci, vím, že nejsem
svatá, vidíš.
Svítá, když to začíná,
cítit stín mého zaponění, v naději, že Mary ukáže její tvář na ulici Tvé vlastní
záhubě, v černočerném dešti.
Strnulý v čase, touzící zapomenutá přání,
ztracen a hledající.
Jizvy z mých zbylých polibků,
co bude následovat v zítřejší slepotě ?
Moje věčná noc.
Vitr mne odnáší pryč od Tebe před raním svítáním.
Moje hříchy jsou od pohledu slábnoucí, jsem unavený/znuděný hluboko uvnitř.
Cítít stín mého zapomnění, v naději,že Mary ukáže její tvář na ulici Tvé vlastní
záhubě, mohl bych Tě vidět znovu.
Strnulý v čase, toužící zapomenutá přání,
ztracen a hledající,
jizvy z mých zbylých polibků,
co bude následovat v zítřejši slepotě ?
Moje věčná noc.
S každým svítáním znovu umírám.

wallpaper_1280x1024_01.jpg


 

Ciaranův pramen/studna (Ciaran´s Well)


Mlhavě studené noci,
uslyšíš její vzdech,
a zpěv hořkosti,
sladkou ukolébavku.

Roky se modlila,
Svatí by měli působit,
zaříkávám les
nechte ji jít.

Ona zpívá...
Ona sní...
Ona se modlí...

Ona zpívá...
Ona hraje...
Ona zůstává...

Platí antické historky,
a všechna přání se vyplní,
tak odhoď svůj sen, do temna,
a nebe/smutek přijde pro Tebe.

Ája- Tarja v planetách
Nedůležitá nebesa (Minor Heaven)Vezmi moje touhy a věř jim,
zapal svíčku jestli víš,
dýchám lásku, nechci tam být,
tohle jsou věci, které vím:
Kouzlo zdá se být tak daleko,
nevím kdo jsou.

Ref.: Nechte mne jít nedůležitá nebesa,
zpusobte běh mé krve,
opouštět tohle místo, bez omluvy.
Uzdrav mne spolu s Tebou slunce.
Jak můžu přijít zničená ?
Dejte mi vědět nedůležitá nebesa.

Rozsviť pro mne světlo na ceste
po které jdu, z popelu k nebi.
Spal osten, tak ho můžu uchopit.
Věř ve mne, vím, že mám pravdu.
Vim, že jsem zašla příliš daleko.
Nech je kde jsou.

Ref.: Nechte mne jít nedůležitá nebesa,
zpusobte běh mé krve,
opouštět tohle místo, bez omluvy.
Uzdrav mne spolu s Tebou slunce.
Jak můžu přijít zničená ?
Dejte mi vědět nedůležitá nebesa.
I když se nestanu ničím,
něčím jsem byla po dlouhou dobu.
Nechte mne jít nedůležitá nebesa.

Ref.: Nechte mne jít nedůležitá nebesa,
zpusobte běh mé krve,
opouštět tohle místo, bez omluvy.
Uzdrav mne spolu s Tebou slunce.
Jak můžu přijít zničená ?
Dejte mi vědět nedůležitá nebesa.
wallpaper_1280x1024_01.jpg
Volající laskavost (Calling Grace)Ve tmě,
zachycena v jeho zmrzlém/strnulém srdci,
barvy blednou do šedé,
zkoušela to tak těžce,
každé slovo bylo rozerváno na kusy,
sestřel ji dolů
otráveným šípem.
Její slzy nech plavat nízko v moři
Je volná
Volající laskavost.
Už nikdy znovu nespadne (ona).
Láska v ní přetrvává.
Jemně.
Její vnitřní hlas se naučil mluvit,
následovat její sny.
Její slzy nech plavat nízko v moři
Je volná.
Volající laskavost.
Uz nikdy znovu nespadne.
Láska v ní přetrvává.
Volající laskavost.
Zase se zvedne.
Obětována Svatým,
láska pořád přetrvává.

hanibal-walpaper